Anne Sofie Hoppe           25 Std. Ralph Fellinger        25 Std. Team Christian Kreilkamp       400 €